سکوت تنهایی


درد دارد امروزحرفی برای گفتن نداشته باشی باکسی که


تادیروزتمام حرفهایت رابه او میگفتی!!!

[ 1392/9/8 ] [ 16:01 ] [ a.sh ] [ ]


تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ،


تنها یــــک کلمه است


میگذرد”


ولی دق می دهد تـــــا بگــــــــــــذرد……

[ 1391/12/13 ] [ 20:57 ] [ a.sh ] [ ]

عشق حقیقی


پیوند عشق حقیقی


حتی به مرگ گسیخته نمی شود


چه رسد به دوری.


[ 1394/11/30 ] [ 21:06 ] [ a.sh ] [ ]

[ 1394/11/23 ] [ 21:53 ] [ a.sh ] [ ]


[ 1394/11/23 ] [ 21:48 ] [ a.sh ] [ ]

ازیادببریم

گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم،


یاد همه آن هایی را که با نبودنشان بودنمان را به بازی گرفتند!

[ 1394/11/23 ] [ 20:25 ] [ a.sh ] [ ]

بازباران


باز باران با ترانه


می خورد بر سقف قلبم


باورت شاید نباشد


خسته است این قلب تنگم

[ 1394/11/23 ] [ 20:21 ] [ a.sh ] [ ]

دراین جابس دلم تنگ است

درین جا بس دلم تنگ است


هرسازی که میبینم بدآهنگ است


بیارهتوشه برداریم قدم درراه بی برگشت بگذاریم


ببینیم آسمان هرکجاآیاهمین رنگ است .


ازطرف یک عزیزآشنا

[ 1394/11/23 ] [ 20:12 ] [ a.sh ] [ ]

یکی باش برای یک نفر


یکی باش برای یک نفر

 

نه تصویری مبهم  ،

 

در خاطر های ۱۰۰ نفر

[ 1394/11/22 ] [ 20:30 ] [ a.sh ] [ ]بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی ،


روزها به فکر دیدنم


شبها پر از خواب منی ...

[ 1394/11/22 ] [ 20:24 ] [ a.sh ] [ ]

اعتماد

خدامی داند چه کسی به زندگی شما تعلق داردوچه کسی ندارد.


اعتمادکنید وبگذرید.


هرکه قرارباشد بماند همیشه خواهد ماند.

[ 1394/11/22 ] [ 12:20 ] [ a.sh ] [ ]

دلتنگی

ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ؛

ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ

ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﺵ

ﻫﺮ ﺷﺐ

ﻻﻏﺮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ...

[ 1394/11/20 ] [ 20:53 ] [ a.sh ] [ ]

صدای آشنادلم بهانه ات رامیگیرد؛

چقدر امروز احساس میکنم نبودنت را؛

صدایت درگوشم می پیچد وبی اختیار میگویم:جانم…..

مراصداکردی؟!

[ 1394/11/20 ] [ 20:43 ] [ a.sh ] [ ]


وقتی کسی تو را می رنجاند ناراحت نشو!


چون این قانون طبیعت است که :


درختی که شیرین ترین میوه ها را دارد


بیشترین سنگها را می خورد.

[ 1394/11/20 ] [ 20:40 ] [ a.sh ] [ ]

مرگ

بلافاصله پس از مرگم …

مرا به خاک نسپارید؛

دوستانم عادت دارند که…

دیر بیایند…

[ 1394/11/20 ] [ 20:29 ] [ a.sh ] [ ]

حرف بسیار است


 

حرف بسیار است اما اهل گفتن نیستم
با دلم درگیرم... آری! با تو دشمن نیستم
ساده می گویم... تو را این روزها گم کرده ام
چند روزی می شود در قید بودن نیستم
می بری نام زنی را در تمام شعرهات...
کاش می دانستم از اول من آن زن نیستم
این که از او می نویسم در غزل هایم تویی!
آن که از او می نویسی همچنان من نیستم!
روح بی آلایشم را چشم هایت حس نکرد
هیچ گاه این را نفهمیدی فقط تن نیستم
حرف هایم را سکوتم می زند این روزها
شاعر این بیت های نیمه جان من نیستم!

 

[ 1394/3/26 ] [ 22:27 ] [ a.sh ] [ ]

درسهای زندگی

  از زندگی آموختم هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست


آموختم از آدمها بت نسازم


آموختم اگر به من حسادت میکنندحتما از آنها برترم 


آموختم خنده بعضی ها از گریشون غمناک تره


آموختم تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد


آموختم کم آوردن قسمتی از زندگیست


آموختم هر چه می خواهد دل تنگت،نگویم ساکت باشم،کسی درک نخواهد کرد 


آموختم که گاهی وقتها هیچ واژه ای آرامت نمیکند


آموختم به بودنها دیر عادت کنم و به نبودنها زود آدمها نبودن را بهتر بلدند


آموختم گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش می شوی


آموختم گاهی یک کلمه پتک است و تمام وجود من از شیشه


آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم راه رفتنش را قضاوت نکنم


آموختم گاهی برای بودن باید محو شد 


آموختم دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند 


آموختم از کم بودن نترسم اگر کم باشم شاید ولم کنن ولی زیاد باشم حیفم میکنن 


آموختم فیتیله احساسات پایین بالا باشه آدمها هوا برشون میدارد 


آموختم برای شناخت آدمها یکبار بر خلاف میلشان عمل کنم

[ 1393/7/25 ] [ 23:18 ] [ a.sh ] [ ]

سیمین بهبهانی


ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﻧﮑﻦ .. ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ
ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻭ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ
ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑﻦ ...
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .. ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺷﺎﻥ
ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﺸﻒ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ .. ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺕ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ . ﺁن ﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﮔﺎنگی ﺷﺨﺼﯿﺖ.
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ..
ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﯼ
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺕ،،ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﻦ ..
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ
ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ
ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ
ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ...
ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ
ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ
ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ
ﺑﺎﺷﯽ ...

[ 1393/7/23 ] [ 11:33 ] [ a.sh ] [ ]

آفتاب گردان

انگارخسته شده!


خورشید ازصبح پشت ابرهاگرفتارشده وآفتاب گردان قصه مامنتظراست 


عکس گل های زیبا در دل طبیعت

تمام روزراگردن کشیده تامیان این آسمان بدقلق خورشیدراببیند.


اصلااگرخورشیدنباشد،آفتاب گردان چه معنایی خواهدداشت ؟![ 1393/7/23 ] [ 11:10 ] [ a.sh ] [ ]


زیبایی


چشم


را مجذوب می کند


اما شخصیت


قلب


را به تسخیر


درمی آورد .

[ 1393/7/17 ] [ 11:03 ] [ a.sh ] [ ]